28.02.2022 Har lagt inn skiløypene i Madlandsheia
21.08.2020 Skiftet om på viningen av stedsnavn. Er fremdeles litt treg. En trenger og zoome inn en del for å lese navna skikkelig. Den tekniske forandringen er at navna ikke lenger tegnes opp som enkelte DOM elementer men bruker nå en canvas.
17.08.2020 Har lagt inn ganske mange stedsnavn i Frafjord og Maudal. Hastigheten for visning av dette er for dårlig..
14.07.2020 Fikset toporaster kartet, som ikke har virket en måneds tid.
01.04.2020 Har fått til en bra hastighets forbedring. Leser nå gejeson filene lokalt istede for fra google drive.
27.12.2018 Fikk begynt å legge inn stier. Rød-turistforreningen, turkis-merket, fiolett-dårlig merket
20.12.2018 La inn kart som viser Gårdsnavna og Gnr i Indre Gjesdal, samt navn på tilgrensende gårder.
14.02.2018 La inn over 100 hedlere og leger fra https://www.hobbykjelleren.net/hunnedal/ .
11.02.2018 La til en "hvor er jeg" knapp, tiltenkt bruk på mobil. Fungerer ikke før vi får siden over til Tom Kenneth's side, fordi posisjoneringa krever at serveren er på https ved bruk av mobil. Kan likevel testes på giljabedehus.no/kart/ som en slags fungerende demo.
11.02.2018 La til Uteløer og Varder som standard kartlag.
08.02.2018 La til fullskjerm knapp og tegnforklaring. Bildene vises og nå litt større, og de kan klikkes på. La inn bilder av Frøylandsstølene og Hålandstølen(tkg)
05.02.2018 La inn kartlag Ngo varder. Hadde en del bilder på lager. :-)
05.02.2018 La til bildestøtte på hedlere laget, Røverhola nedenfor Kvitlandsfjellet oppdatert. :-)
04.02.2018 La til høyløer, med bilde på den ene Kalledalsløa :-)
03.02.2018 Stølene er ganske komplette. Bilde på Rossastølen
01.02.2018 Rettet feil med url
01.02.2018 Lagt inn katogeriserte statdnamn fra Torstein